BEGELEIDING EN CLIENT-GERICHT KWALITEITSADVIES
OP VEELZIJDIG JURIDISCH TERREIN

floritura

Het advocatenkantoor BATALLER, FERRANDO & KRUITHOF ADVOCATS, AIE, CIF V-53581492 werd opgericht in 2001, en richt zich op het begeleiden van en het verstrekken van juridische adviezen aan, zowel particulieren als ondernemingen, al of niet gevestigd in Spanje, speciaal in het Marina Alta - gebied, waarbij wij clienten in zes talen te woord kunnen staan (valenciaans, castiliaans, nederlands, engels, frans en duits).

Het kantoor beoogt, met gepersonaliseerde attentie kwaliteitsadvies te verstrekken, in samenspraak met de verlangens van de client, en met inbreng, wanneer vereist, van een multidisciplinaire aanpak, om aldus de problemen tot een oplossing te brengen.

Tot de OPRICHTENDE VENNOTEN van het kantoor behoren:

- Bernardo Hernández Bataller, werkzaam als advocaat, sinds 1988, in Madrid en de Comunidad Valenciana, lid van de europese economische en sociale raad te Brussel sinds 1984. Gespecialiseerd, gedurende de loop van zijn carrière, in Bouwrecht, Recht van de Consument, Bestuursrecht en het Recht van de Europese Gemeenschap. Collaborerend docent bij gespecialiseerde Master-opleidingen van verscheidene Spaanse universiteiten.

- Salvador Ferrando Pérez, als advocaat werkzaam sinds 1988, gespecialiseerd in Burgerlijk Recht, Bouwrecht en Bestuursrecht. Vertegenwoordigde als verdediger partculieren en ondernemingen, in gerechtelijke procedures over aangelegenheden van Burgerlijk recht, Handelsrecht en Bestuursrecht, en was werkzaam als advocaat van verschillende plaatselijke overheidsorganen en publiekrechtelijke instellingen in de Marina Alta. Werkt als toegevoegd hoogleraar in Bestuursrecht aan de Universiteit van Alicante sinds 2013.

- Marc Kruithof, als advocaat werkzaam sinds 1988, beheerst zes talen (Valenciaans, nederlands, engels, duits, frans en castiliaans) heeft sinds 20 jaar Europese burgers, die zich in Spanje vestigden of economische belangen in de Marina Alta hadden, van advies gediend in aangelegenheden van vermogensrechtelijke aard, belastingen en overeenkomsten. Actief als pleiter in civiele- en strafzaken, met name familierecht.

Gepersonaliseerde attentie, kwaliteitsadvies