ERVARING EN CLIENTE-GERICHTE
BEHANDELING

floritura

 

Op dit tijdstip wordt het advocaten-team van BATALLER, FERRANDO & KRUITHOF ADVOCATS AIE gevormd door de vennoten-oprichters Salvador Ferrando Pérez en Marc Kruithof, en Isabel Ferrer Pla, die in 2007 in het team werd opgenomen.

 

Salvador Ferrando Pérez, advocaat.
Onder nummer 2735 ingeschreven bij het College van Advocaten van Alicante.

Werkzaam als advocaat sinds 1988. gespecialiseerd in Burgerlijk Recht, Bouwrecht en Bestuursrecht. Treedt als verdediger op voor particulieren, en firmas, in gerechtelijke procedures over aangelegenheden van Burgelijk recht, Handelsrecht en Bestuursrecht, en is werkzaam als advocaat van verschillende plaatselijke overheidsorganen en publiekrechtelijke instellingen in de Marina Alta. Werkt als toegevoegd hoogleraar in Bestuursrecht aan de Universiteit van Alicante sinds 2013.

 

Marc Kruithof, advocaat.
Onder nummer 2687 ingeschreven bij het College van Advocaten van Alicante.

Als advocaat werkzaam sinds 1988, beheerst zes talen (valenciaans,nederlands, engels, duits, frans en castiliaans) heeft sinds 20 jaar Europese burgers, die zich in Spanje vestigden of economische belangen in de Marina Alta hadden, van advies gediend in aangelegenheden van vermogensrechtelijke aard, belastingen en overeenkomsten. Actief als pleiter in civiele- en strafzaken, met name familierecht.

 

Isabel Ferrer Pla, advocate.
Onder nummer 5210 ingeschreven bij het College van Advocaten van Alicante.

Als advocate werkzaam sinds 1999, gespecialiseerd in vastgoedrecht, bestuursrecht en belastingrecht. Treedt als verdedigster op voor particulieren en ondernemingen, in gerechtelijke procedures over aangelegenheden van Burgelijk recht, en Bestuursrecht. Assesoreert particulieren en ondernemingen, wel of niet in Spanje gevestigd, betreffende belastingrechtelijke problemen.

 

Mª Vicenta Giner Civera, secretaresse.
Secretariaat en administratie.

De adminstratie van het kantoor wordt gevoerd door Vicenta Giner Civera, scretaresse van het kantoor sinds de oprichting.

Salvador Ferrando Pérez. Advocaat.
Marc Kruithof. Advocaat.
Isabel Ferrer. Advocate.

Maria Vicenta Giner Civera, administratief medewerkster