ASSISTÈNCIA I ASSESORAMENT JURÍDIC
MULTIDISCIPLINAR, PERSONALITZAT I DE QUALITAT

floritura

El despatx d’advocats BATALLER, FERRANDO & KRUITHOF ADVOCATS, AIE, amb CIF V-53581492, fundat l’any 2001, està orientat a l’assistència i assessorament jurídic, i a la defensa lletrada davant els tribunals. És un servei dirigit a particulars i empreses, tant residents com no residents, i a entitats públiques, especialment en l’àmbit comarcal de la Marina Alta. Atenem els clients en sis llengües (valencià, castellà, holandés, anglés, francés i alemany).

El despatx té com a objectiu una atenció personalitzada i de qualitat que s’ajuste a allò requerit per cada client, amb un enfocament multidisciplinar en la resolució dels problemes.

Entre els SOCIS FUNDADORS del despatx es troben:

- Bernardo Hernández Bataller, advocat des de 1980 a Madrid i a la Comunitat Valenciana, i membre Conseller del Comité Econòmic i Social de les Comunitats Europees amb seu a Brussel•les des de l’any 1994. És especialista en Dret Urbanístic, Dret del Consum, Dret Administratiu i Dret Comunitari i de la Unió. Col•labora en la docència de màsters especialitzats de diverses universitats espanyoles.

- Salvador Ferrando Pérez, advocat des de 1988, i especialitzat en Dret Civil, Urbanístic i Administratiu. Ha dut la defensa lletrada de particulars i empreses davant els tribunals en matèria civil, mercantil i contenciosa administrativa, així com de diverses administracions locals i organismes públics de la Marina Alta. Col•labora com a professor associat de Dret Administratiu de la Universitat d’Alacant des de l’any 2013.

- Marc Kruithof, advocat des de 1988, domina sis idiomes (valencià, holandés, anglés, alemany, francés i castellà), i du més de 20 anys assessorant en gestió del patrimoni, fiscalitat i contractació a ciutadans europeus establerts o inversors en la Marina Alta. Assumeix la defensa lletrada de particulars i empreses davant els tribunals en l’àmbit del Dret Civil, Dret Penal i Dret de Família.

Personalized and quality service